Eļļotājs

  • Lubricator

    Eļļotājs

    Spiedienu samazinošais vārsts ir vārsts, kas automātiski uztur izplūdes spiedienu stabilu, pielāgojot ieplūdes spiedienu vajadzīgajam izejas spiedienam un paļaujoties uz pašas barotnes enerģiju. 
    No šķidruma mehānikas viedokļa spiediena samazināšanas vārsts ir vietēja pretestība, kas var mainīt droseļvārsta elementu, tas ir, mainot droseles laukumu tā, ka mainās plūsmas ātrums un šķidruma kinētiskā enerģija, izraisot dažādus spiediena zudumus, lai sasniegt dekompresijas mērķi. Tad paļaujieties uz sistēmas vadību un regulēšanu, lai vārsts pēc spiediena svārstībām un pavasara spēka līdzsvara būtu tā, ka vārsts pēc spiediena noteiktā kļūdu diapazonā uzturētu nemainīgu.